Inici » Convivència familiar

Convivència familiar

Convivència Familiar

“Si no pots canviar el teu destí, canvia la teva actitud”

Amy Tan

estimada família

La convivència familiar és allò que porta qualitat de vida emocional als seus membres. La família és un sistema que evoluciona constantment. Existeix un cicle vital familiar, que a vegades entra en conflicte amb el nostre cicle individual com a persones. Canvis en la família que comporten noves incorporacions, desaparició d’altres membres, separacions, reestructuracions familiars….. incideixen i són al mateix temps modulats per l’adolescència, l’envelliment la maduració i a més les dificultats de la vida de cada persona per separat.L

La convivència familiar a vegades no és tan senzilla: les emocions s’expressen més obertament o bé la comunicació és més pobre. També es fan més visibles les discrepàncies, semblances i diferències entre els membres de la família. 

Tant si es tracta de problemes de parella o dificultats en la convivència familiar, una bona gestió emocional és clau per a poder fer front als conflictes. 

Una bona gestió emocional facilita una comunicació més franca que contribueix a fer front a les dificultats que surten a mesura que la família canvia, es modifica i s’adapta a noves situacions.